Makeba

Makeba Logo 1
Cookies and GDPR

Politica de Cookies

Această politică se referă la cookie-uri și paginile web gestionate de MAKEBA S.R.L.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere mici compuse din litere și cifre, care sunt stocate pe dispozitivul (de exemplu, computer, telefon mobil) folosit de utilizator pentru a accesa Internetul. Acestea sunt “pasive” și nu pot accesa informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului, nici nu conțin software, viruși sau spyware. Cookie-urile sunt instalate prin intermediul unei solicitări trimise de un server web către un browser (de exemplu, Google Chrome, Firefox, Edge).

Despre cookie-uri

Acest site web utilizează propriile cookie-uri și cookie-uri terțe pentru a oferi o experiență de navigare mai bună și servicii adaptate nevoilor și intereselor utilizatorului. Sunt utilizate două tipuri de cookie-uri: cookie-uri de sesiune și cookie-uri permanente. Primele sunt fișiere temporare care rămân pe dispozitivul utilizatorului până când sesiunea se termină sau browser-ul web este închis. Cookie-urile permanente sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului pentru o perioadă specificată în parametrii cookie-ului sau până când sunt șterse manual de către utilizator. Cookie-urile joacă un rol esențial în ceea ce se numește “web 2.0”, facilitând accesul și furnizarea de servicii de îngrijire a utilizatorului pe Internet. De exemplu, cookie-urile permit personalizarea setărilor, cum ar fi limba și moneda, menținerea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături, furnizarea proprietarilor de site-uri cu feedback cu privire la modul în care site-urile lor sunt utilizate, permițând multimedia sau alte aplicații din diferite site-uri să fie incluse într-un site particular și îmbunătățirea eficacității publicității online. Un “Internet Cookie”, cunoscut și sub numele de “cookie de browser”, “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”, constă dintr-un nume și conținut sau valoare și este stocat pe dispozitivul utilizatorului de pe care se accesează Internetul. Doar serverul web care a trimis cookie-ul poate să acceseze din nou cookie-ul atunci când un utilizator revine la website-ul asociat cu acel server web. Cookie-urile înșiși nu necesită informații personale pentru a fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

În ceea ce este cunoscut sub numele de “web 2.0”, cookie-urile joacă un rol semnificativ în furnizarea diverselor servicii utilizatorilor pe Internet. Aceste servicii includ personalizarea setărilor precum preferința de limbă, afișarea monedei și salvarea opțiunilor în coșurile de cumpărături pentru produse. Cookie-urile permit, de asemenea, proprietarilor de site-uri să primească feedback cu privire la activitatea utilizatorilor pentru a îmbunătăți eficiența și accesibilitatea site-ului. În plus, cookie-urile permit includerea de multimedia și aplicații din alte site-uri, îmbunătățind experiența de navigare. În cele din urmă, cookie-urile îmbunătățesc eficacitatea publicității online. Un cookie de internet, cunoscut și sub denumirea de cookie de browser sau cookie HTTP, este un fișier mic format din litere și numere, care este stocat pe computerul sau dispozitivul altfel folosit de utilizator atunci când accesează internetul. Aceste cookie-uri sunt instalate prin solicitări de la serverele web către browsere precum Chrome sau Internet Explorer.

În lumea “web 2.0”, un “cookie” sau “cookie de internet” este un fișier mic care conține litere și numere și este stocat pe computerul sau dispozitivul mobil al utilizatorului atunci când aceștia accesează internetul. Cookie-urile sunt utilizate în mod obișnuit pentru a personaliza setările, cum ar fi limba și afișarea monedei, pentru a stoca preferințele și pentru a oferi feedback proprietarilor de site-uri. Ele permit, de asemenea, fișiere multimedia și alte aplicații din alte site-uri să fie incluse într-un anumit site și pot îmbunătăți eficacitatea publicității online. Un cookie constă dintr-un nume și o valoare, iar durata de viață este determinată de serverul web care l-a trimis. Cookie-urile nu necesită informații personale și de obicei nu identifică utilizatorii individuali. Există două tipuri de cookie-uri: cookie-uri de sesiune, care sunt utilizate doar pentru o singură sesiune și sunt șterse odată ce utilizatorul părăsește site-ul web, și cookie-uri permanente, care sunt reținute și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe website. Utilizatorii pot șterge cookie-urile în orice moment prin setările browserului lor. Când vizitează un site web, cookie-urile pot fi plasate pentru performanță, analiză a vizitatorilor, geo-targeting, înregistrare și scopuri publicitare. Aceste cookie-uri pot proveni de la furnizori terți precum Google și Facebook.

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în următoarele scopuri:

  • cookie-uri pentru performanța site-ului
  • cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
  • cookie-uri pentru geotargeting
  • cookie-uri de înregistrare
  • cookie-uri pentru publicitate
  • cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot fi furnizate de terțe părți, precum google.com, facebook.com și altele.

Cookie-urile au un rol crucial în asigurarea unei experiențe personalizate și prietenoase pentru utilizatori în timpul navigării pe Internet, prin personalizarea setărilor și salvarea preferințelor. Dezactivarea sau respingerea cookie-urilor poate face ca unele site-uri să fie inutilizabile, dar acest lucru nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online. Cu toate acestea, preferințele și interesele dumneavoastră, indicate de comportamentul dumneavoastră de navigare, nu vor mai fi luate în considerare. Este important de menționat că cookie-urile nu sunt viruși, deoarece sunt în format text simplu și nu conțin cod care poate fi executat sau auto-rulat. Prin urmare, ele nu pot fi duplicate sau replicate în alte rețele.

Cu toate că cookie-urile nu pot fi clasificate ca viruși datorită incapacității lor de a executa cod sau de a se replica singure, ele pot fi utilizate în scopuri rău intenționate, cum ar fi Spyware. Produsele anti-spyware elimină adesea cookie-urile în timpul procedurilor de scanare pentru a aborda această problemă.

Deoarece cookie-urile sunt utilizate frecvent de site-uri populare precum YouTube, Gmail și Yahoo, este dificil să le evitați complet. Cu toate acestea, utilizatorii pot personaliza setările cookie-urilor din browser-ul lor pentru a stabili un nivel confortabil de securitate. Dacă mai mulți utilizatori au acces la același computer, setarea browser-ului pentru a șterge datele de navigare individuale atunci când browser-ul este închis este o opțiune pentru a accesa site-uri care plasează cookie-uri, în timp ce se șterg informațiile despre vizitatori după sesiunea de navigare. Asigurați-vă întotdeauna că aplicațiile anti-spyware sunt instalate și actualizate pentru a detecta atacurile de pe site-uri și pentru a preveni accesul la site-uri care ar putea exploata vulnerabilitățile browser-ului sau descărca software periculos.

Pentru a evita atacurile bazate pe cookie-uri care exploatează versiunile depășite ale browserului, este crucial să mențineți browserul actualizat. Cookie-urile sunt larg utilizate și necesare pentru a accesa multe site-uri populare, dar este important să înțelegeți modul lor de funcționare și beneficiile și să luați măsuri de securitate necesare pentru a naviga în siguranță pe internet. Puteți configura browserul pentru a opri complet acceptarea cookie-urilor sau pentru a accepta cookie-uri doar de la anumite site-uri. Cu toate acestea, dacă nu sunteți înregistrați folosind cookie-uri, s-ar putea să nu puteți lăsa comentarii sau să utilizați anumite caracteristici ale unui site.

Browserele moderne oferă diverse setări de confidențialitate care vă permit să controlați acceptarea cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergerea automată după ce părăsiți un site.

Există mai multe probleme de securitate și confidențialitate legate de cookie-uri. Este esențial să fiți conștienți de posibilele probleme pe care cookie-urile le pot crea deoarece transmit informații între browser și site-ul web în ambele direcții. Dacă un atacator sau o persoană neautorizată interferează în timpul transmiterii datelor, poate intercepta informațiile conținute în cookie. Deși acest lucru este rar, poate să se întâmple dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată, cum ar fi o rețea WiFi nesecurizată.

Atacatorii pot exploata, de asemenea, vulnerabilitățile în setările cookie-urilor de pe servere pentru a păcăli browserele să trimită informații prin canale nesecurizate, care pot fi apoi utilizate pentru a obține acces neautorizat la anumite site-uri web. Prin urmare, este crucial să alegeți cea mai potrivită metodă de protejare a informațiilor personale și să fiți atenți când navigați pe internet.

Cum să activați și dezactivați cookie-urile cu ajutorul browserului?

Schimbarea setărilor browserului este o opțiune pentru a activa sau dezactiva cookie-urile. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile, deci este posibil să trebuie să le ștergeți sau să le blocați activ prin setările browserului dacă nu doriți să le utilizați. Blocarea cookie-urilor poate afecta unele funcții ale site-urilor web, dar veți putea totuși accesa site-ul nostru.

Atacurile de tip phishing

Este important să fiți precaut în legătură cu atacurile de phishing, în care terții rău intenționați încearcă să obțină informații sensibile prin prezentarea sub o formă falsă a unui site legitim sau trimiterea de e-mailuri înșelătoare. Vă asigurăm că MAKEBA S.R.L. nu va solicita niciodată informații sensibile sau confidențiale, cum ar fi înregistrările financiare sau de sănătate, prin e-mail sau pe site-ul nostru. Dacă primiți un astfel de mesaj pretinzând că este de la noi, vă rugăm să nu răspundeți și să ne contactați imediat folosind adresa de e-mail furnizată mai jos.

Conformitatea cu legile privind confidențialitatea

La MAKEBA S.R.L., depunem toate eforturile pentru a ne asigura că respectăm toate legile relevante privind confidențialitatea și datele personale.

Contact

Dacă aveți orice preocupări sau întrebări cu privire la modul în care procesăm datele dvs., ne puteți trimite un e-mail la office.makeba@gmail.com

Cookies Policy

This policy pertains to cookies and web pages that are managed by MAKEBA S.R.L.

What are cookies?

Cookies are small files composed of letters and numbers that are stored on the device (e.g. computer, mobile phone) used by a user to access the Internet. They are “passive” and cannot access information on the user’s hard drive, nor do they contain software, viruses, or spyware. Cookies are installed via a request sent by a web server to a browser (e.g. Google Chrome, Firefox, Edge).

About cookies

This website utilizes its own cookies and third-party cookies to offer a better browsing experience and services tailored to the needs and interests of the user. Two types of cookies are used: session cookies and fixed cookies. The former are temporary files that stay on the user’s device until the session ends or the web browser is closed. Fixed cookies are stored on the user’s device for a specific period specified in the cookie’s parameters, or until manually deleted by the user.

Cookies play an essential role in what is known as “web 2.0,” facilitating access and delivery of user care services on the Internet. For instance, cookies allow customization of settings such as language and currency, retaining options for various products in the shopping cart, providing site owners with feedback on how their sites are used, allowing multimedia or other applications from different sites to be included in a particular site, and enhancing the effectiveness of online advertising.

An “Internet Cookie,” also known as “browser cookie,” “HTTP cookie,” or simply “cookie,” consists of a name and content or value and is stored on the user’s device from which the Internet is accessed. Only the web server that sent the cookie can access it again when a user returns to the website associated with that web server. Cookies themselves do not require personal information to be used and, in most cases, do not personally identify Internet users.

In what is known as “web 2.0,” cookies play a significant role in providing various user services on the Internet. These services include customizing settings such as language preference, currency display, and saving options in shopping carts for products. Cookies also allow site owners to receive feedback on user activity to improve site efficiency and accessibility. Additionally, cookies enable the inclusion of multimedia and applications from other sites, enhancing the browsing experience. Lastly, cookies enhance the effectiveness of online advertising. An internet cookie, also known as a browser or HTTP cookie, is a small file consisting of letters and numbers that is stored on the user’s computer or other device when accessing the internet. These cookies are installed through requests from web servers to browsers such as Chrome or Internet Explorer.

In the world of “web 2.0,” a “cookie” or “Internet cookie” is a small file that contains letters and numbers and is stored on a user’s computer or mobile device when they access the internet. Cookies are typically used to customize settings such as language and currency, store preferences, and provide feedback to website owners. They also enable multimedia and other applications from other sites to be included in a particular site, and can improve the effectiveness of online advertising. A cookie consists of a name and a value, and its lifetime is determined by the web server that sent it. Cookies do not require personal information and do not typically identify individual users. There are two types of cookies: session cookies, which are used only for a single session and are deleted once the user leaves the website, and permanent cookies, which are retained and reused each time the user returns to the website. Users can delete cookies at any time through their browser settings. When visiting a website, cookies may be placed for site performance, visitor analysis, geo-targeting, registration, and advertising purposes. These cookies may come from third-party providers such as Google and Facebook.

A visit to this site may place cookies for the purposes of:

Site performance cookies

Visitor analysis cookies

Cookies for geo-targeting

Registration cookies

Cookies for advertising

Advertising provider cookies

These cookies may come from the following third parties: google.com, facebook.com, others.

Cookies play a crucial role in providing a personalized and user-friendly browsing experience on the Internet by customizing settings and saving preferences. Disabling or rejecting cookies may render some sites unusable, but it does not mean that you will stop receiving online advertising. However, your preferences and interests, as indicated by your browsing behavior, will no longer be taken into account. It is important to note that cookies are not viruses as they are plain text formats and do not contain code that can be executed or auto-run. Therefore, they cannot be duplicated or replicated to other networks.

Although cookies cannot be classified as viruses due to their inability to execute code or self-replicate, they can still be utilized for malicious purposes such as Spyware. Anti-spyware products often remove cookies during scanning procedures to address this issue.

As cookies are commonly employed by popular websites like YouTube, Gmail, and Yahoo, it is challenging to avoid them entirely. However, users can customize their browser cookie settings to establish a comfortable level of cookie security. If multiple users share computer access, setting the browser to delete individual browsing data when the browser is closed is an option to access sites that place cookies while deleting visitor information after the browsing session. Always ensure that anti-spyware applications are installed and updated to detect site attacks and prevent access to websites that may exploit browser vulnerabilities or download hazardous software.

To avoid cookie-based attacks that exploit outdated browser versions, it is crucial to keep your browser up to date. Cookies are widely used and necessary to access many popular websites, but it is important to understand their operation and benefits and take necessary security measures to browse the internet safely. You can configure your browser to stop accepting cookies altogether or to accept cookies only from specific sites. However, if you are not registered using cookies, you may not be able to leave comments or use certain features of a website.

Modern browsers offer various privacy settings that enable you to control cookie acceptance, validity period, and automatic deletion after you leave a site.

There are several security and privacy issues related to cookies. It is essential to be aware of the possible problems that cookies can create because they transmit information between the browser and the website in both directions. If an attacker or unauthorized person interferes during data transmission, they can intercept the information contained in the cookie. Although this is rare, it can happen if your browser connects to the server using an unencrypted network, such as an unsecured WiFi network.

Attackers can also exploit vulnerabilities in cookie settings on servers to trick browsers into sending information over unsecured channels, which can then be used to gain unauthorized access to certain websites. Therefore, it is crucial to choose the most appropriate method of protecting personal information and to be careful when browsing the internet.

How to enable and disable cookies with the help of your browser?

Changing your browser settings is an option to enable or disable cookies. However, please be aware that most browsers automatically accept cookies, so you may need to actively delete or block them through your browser settings if you do not wish to use them. Blocking cookies may affect some website functions, but you will still be able to access our website.

Phishing attacks 

It’s important to be cautious of phishing attacks, where malicious third parties attempt to obtain sensitive information by posing as a legitimate website or sending misleading emails. Rest assured that MAKEBA S.R.L. will never request sensitive or confidential information such as financial or health records via email or our website. If you receive any such message claiming to be from us, please do not respond and immediately contact us using the email address provided below.

Compliance with Privacy laws 

At MAKEBA S.R.L., we make every effort to ensure that we comply with all relevant privacy and personal data laws.

Contact If you have any concerns or questions about how we process your data you can e-mail us at office.makeba@gmail.com