Makeba

Makeba Logo 1
Terms and Conditions
r

Termeni si conditii

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui webite sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și MAKEBA S.R.L sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. În privința prelucrarii datelor dumneavostră cu caracter personal in contextul interactionarii cu acest website, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate, precum si Politica privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului si al aplicatiei de mobile, disponibile pe website: https://makeba.ro/.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să părăsiți acest website.Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor afișate pe website-ul https://makeba.ro/ implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Website-ul  https://makeba.ro/ este administrat de MAKEBA S.R.L societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J6/631/20.07.2016, având CUI 36336274, cu sediul în Sângeorz-Băi, Strada Stejarului, bloc B6, Scara D, ap. 2, Bistrița-Năsăud, România.

Accesul și utilizarea website-ului trebuie să fie efectuată doar cu scopul de a beneficia de serviciile MAKEBA S.R.L. sau de o activitate aflată în strânsă legătură cu acestea. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. MAKEBA S.R.L nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site. Prin termenul “vizitator” al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul. Prin termenul “utilizator” al website-ului se înțelege orice “vizitator” care se înregistrează ca și “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului https://makeba.ro/ fără o notificare în prealabil. Vă recomandă să reveniți la această pagină de fiecare dată că să luați la cunoștință de ultimele modificări/actualizări.

Nu sunt permise orice metode de copiere, multiplicare, distribuire, arhivare, păstrare în mod nelegitim a materialelor și informațiilor existente pe website. Orice intervenție sau acțiune prin care se încearcă modificarea, ștergea sau coruperea datelor prezentului website și care e de natură de a produce o pagubă pentru MAKEBA S.R.L. este interzisă. De asemenea, sunt interzise acțiuniile prin care este afectată sau alterată funcționarea serverelor de hosting MAKEBA S.R.L. sau atacarea acestora, sau orice altă acțiune de tip „spam”.

DISPONIBILITATEA SERVICIILOR

MAKEBA S.R.L își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. MAKEBA S.R.L nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. MAKEBA S.R.L poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

OBLIGAȚIILE DE ÎNREGISTRARE

Pentru a putea cumpăra/comanda sau rezerva o masă de pe https://makeba.ro/, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website.

Pentru informații cu privire la modul de prelucrare a datele cu caracter personal vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate, precum și Politica privind cookie-urile, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate de către MAKEBA S.R.L., disponibile pe website: https://makeba.ro/

În utilizarea serviciilor noastre, declarați că veți furniza informații reale, actuale, complete, corecte și nealterate despre dumneavoastră.

MODALITATE DE PLATĂ ȘI PREȚ

Se va preciza dacă prețurile includ TVA. 

Prețul prezentat pe bonul fiscal sau factură va fi identic cu cel de pe website la momentul achiziției. Plata produselor se poate face în numerar, cu tichete de masă, prin card debit/credit la livrarea produsului sau prin card debit/credit la plasarea comenzii online. 

Plata la livrare: comanda trebuie achitată reprezentantului companiei în momentul livrării prin plată ramburs. 

Plata online: comanda se achită cu cardul bancar prin intermediul [NUME INTERMEDIAR PLATA]. 

Dacă ați ales să plătiți cu cardul bancar, trebuie să completați un formular cu informații despre cardul dumneavoastră, pe o pagină securizată.

INFORMAȚII PRIVIND LIVRAREA

La momentul plasării comenzii, vă vom comunica termenul de livrare care nu va depăși 24 de ore. Livrarea va fi efectuată de către compania noastră la adresa furnizată de client. 

Totuși, acest termen poate fi modificat în cazul unor situații independente de voința noastră. Dacă doriți să specificați detalii precum ora de livrare, adresa sau puncte de reper, vă rugăm să le introduceți în caseta de observații înainte de finalizarea comenzii.

POLITICA DE RETUR/ANULARE

Există anumite situații în care puteți refuza primirea comenzii, inclusiv:

Dacă produsele livrate nu sunt cele comandate;

Dacă cantitatea de produse livrate este diferită de cantitatea comandată;

Dacă produsele livrate sunt deteriorate. 

Dacă se constată că produsele livrate nu respectă cerințele sau condițiile specificate de către client în formularul de comandă, acestea vor fi înlocuite. De asemenea, aveți posibilitatea de a renunța la comanda plasată înainte de livrare. În cazul în care ați plătit online cu cardul, suma plătită va fi returnată în termen de 3-5 zile lucrătoare.

DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

MAKEBA S.R.L deține drepturile de autor asupra conținutului de pe acest website, inclusiv textele, grafica, fotografiile, software-ul și logo-urile. Nu aveți dreptul să reproduceți, să copiați, să multiplicați, să vindeți, să revindeți sau să exploatați în orice mod conținutul acestui website fără permisiunea explicită și scrisă a MAKEBA S.R.L. Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers fără acordul scris prealabil al MAKEBA S.R.L. 

MAKEBA S.R.L își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip și de a impiedica prin orice mijloace și de a desolicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita MAKEBA S.R.L sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail office.makeba@gmail.com. 

Orice litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Aspectele mentionale mai jos se vor completa si se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor, disponibile pe website: https://makeba.ro/.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plată către băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către autoritățiile și instituțiile abilitate.

MAKEBA S.R.L nu răspunde de atacurile ce au ca scop furtul sau orice altă acțiune ilicită care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

MAKEBA S.R.L nu-și responsabilitatea pentru situațiile în care din proprie inițiativă, alegeți să vă  publicați adresa sau orice alte date personale, printr-un mesaj public, prin intermediul paginilor noastre.

RESPONSABILITĂȚI PRIVIND PRODUSELE

MAKEBA S.R.L nu își poate asuma responsabilitatea pentru eventualele daune cauzate de utilizarea produselor achiziționate prin intermediul acestui site în alte scopuri sau moduri decât cele specificate de producător.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

MAKEBA S.R.L nu își va asuma răspunderea pentru orice fel de daune directe, indirecte, accidentale sau speciale, inclusiv dar fără a se limita la pierderi de profit, bunăvoință, capacitatea de utilizare a informațiilor, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, chiar și în situația în care MAKEBA S.R.L a fost informată anterior cu privire la posibilitatea apariției unor astfel de daune, rezultând din următoarele:

utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor de pe site-ul web;

costul achiziționării de bunuri sau servicii suplimentare, rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții inițiate prin sau de pe site-ul web;

accesul neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți cu privire la serviciile site-ului web;

orice altă problemă legată de serviciile site-ului web.

 În cazul în care se consideră că orice material pus la dispoziție pe site-ul web, postat de terți sau de utilizatori, încalcă drepturile de autor sau alte drepturi, este necesar să fie semnalată această situație la adresa de corespondență loc. Sângeorz-Băi, Strada Stejarului, bloc B6, Scara D, ap. 2, Bistrița-Năsăud, România, sau la adresa de e-mail office.makeba@gmail.com. 

Acest site web este oferit în această formă fără alte garanții. MAKEBA S.R.L nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site web sau ale conținutului său.

LITIGII

Prin utilizarea, vizualizarea sau achiziționarea produselor de pe acest website, utilizatorul confirmă că Termenii și Condițiile de mai sus sunt guvernate de legile române și că orice dispută ce ar putea să apară între utilizator și MAKEBA S.R.L. va fi supusă acestor legi. În cazul unor posibile conflicte între MAKEBA S.R.L. și clienții săi, se va încerca, în primul rând, o soluționare amiabilă în decurs de minimum 30 de zile lucrătoare. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, conflictul va fi rezolvat în instanța competentă conform legilor române în vigoare.

DIVERSE

În cazul în care o clauză din cele de mai sus este considerată nulă sau nevalidă din orice motiv, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prin plasarea unei comenzi, clientul acceptă în mod necondiționat Termenii și Condițiile de utilizare, astfel încât acestea au valoarea unui contract valabil încheiat între client și MAKEBA S.R.L. 

Legea aplicabilă este legea română.

Prin acordul său cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă toate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea și achiziționarea produselor disponibile pe website-ul https://makeba.ro/.

 

Terms and Conditions

By using this website, you agree to these terms of use. 

Accessing and using this website are subject to the following terms of use and all applicable laws and regulations. By accessing and using the website, you accept these terms without limitation, and acknowledge that any other agreements between you and MAKEBA S.R.L are replaced by the provisions of these terms of use. Regarding the processing of your personal data in the context of interacting with this website, please refer to the Privacy Policy and Data Protection Policy applicable to the data processed through the website and the mobile application, available on the website: https://makeba.ro/.

If you do not agree or accept these terms of use of this website without limitation or qualification, please leave this website. Visiting, using, or ordering products displayed on the website https://makeba.ro/ implies acceptance of the terms of use that will be detailed below. To use the website properly, it is recommended that you carefully read the terms and conditions.

The website https://makeba.ro/ is administered by MAKEBA S.R.L, a company registered with the Trade Registry under no. J6/631/20.07.2016, with Unique Identification number 36336274, registered office in Sângeorz-Băi, Stejarului Street, block B6, Staircase D, ap. 2, Bistrița-Năsăud, Romania.

Accessing and using the website must be done solely for the purpose of benefiting from the services of MAKEBA S.R.L. or an activity closely related to them. Any use for other purposes is not permitted. MAKEBA S.R.L does not assume responsibility for the security of this site. By the term “visitor” of the website, any person accessing the website is meant. By the term “user” of the website, any “visitor” who registers as a “user” by completing a registration form is meant.

We reserve the right to make changes to these Terms and Conditions as well as any changes to the website https://makeba.ro/ without prior notice. We recommend that you revisit this page each time to learn about the latest modifications/updates.

Any methods of copying, multiplying, distributing, archiving, or illegally storing materials and information on the website are not allowed. Any intervention or action that attempts to modify, delete or corrupt the data of this website and which is likely to cause damage to MAKEBA S.R.L. is prohibited. Likewise, actions that affect or alter the functioning of MAKEBA S.R.L’s hosting servers or attack them, or any other “spam” action, are prohibited.

AVAILABILITY OF SERVICES 

MAKEBA S.R.L reserves the right to modify or temporarily or permanently interrupt, partially or totally, the services made available to visitors and users through this site, with or without prior notice. MAKEBA S.R.L is not responsible to users, any third party individual/legal person, or institution for the modification, suspension, or interruption of the services available through the website. MAKEBA S.R.L can change the content and conditions of use of the website at any time. The new conditions become valid at the moment they are made public by registration on this site and do not have a retroactive character.

REGISTRATION OBLIGATIONS 

In order to be able to purchase/order or reserve a table on https://makeba.ro/, you must enter your information on the website. 

For information regarding the processing of personal data, please refer to the Privacy Policy, as well as the Cookie Policy, applicable to data processed by MAKEBA S.R.L., available on the website: https://makeba.ro/ .

By using our services, you declare that you will provide true, current, complete, accurate, and unaltered information about yourself. 

PAYMENT METHOD AND PRICE 

It will be specified whether prices include VAT. 

The price presented on the receipt or invoice will be identical to the one on the website at the time of purchase. 

Payment for products can be made in cash, with meal vouchers, by debit/credit card upon delivery of the product, or by debit/credit card when placing the order online.

Payment upon delivery: the order must be paid to the company representative at the time of delivery by cash on delivery. 

Online payment: the order is paid with a bank card through [PAYMENT INTERMEDIARY NAME]. 

If you have chosen to pay with a bank card, you must fill out a form with information about your card on a secure page. 

DELIVERY INFORMATION 

At the time of placing the order, we will communicate the delivery time, which will not exceed 24 hours. Delivery will be made by our company to the address provided by the client. 

However, this term may be modified in the case of situations beyond our control. If you want to specify details such as the delivery time, address or landmarks, please enter them in the observations box before completing the order.

RETURN/CANCELLATION POLICY

 There are certain situations in which you can refuse to receive your order, including: 

• If the delivered products are not the ones ordered; 

• If the quantity of products delivered is different from the quantity ordered; 

• If the delivered products are damaged. 

If it is found that the delivered products do not meet the requirements or conditions specified by the customer in the order form, they will be replaced. You also have the possibility to cancel the placed order before delivery. In case you have paid online with a card, the paid amount will be refunded within 3-5 business days. 

COPYRIGHT 

MAKEBA S.R.L owns the copyright to the content on this website, including texts, graphics, photographs, software, and logos. You do not have the right to reproduce, copy, multiply, sell, resell, or exploit in any way the content of this website without the explicit and written permission of MAKEBA S.R.L. Creating links to this website from other sites or vice versa without the prior written consent of MAKEBA S.R.L is prohibited. 

MAKEBA S.R.L reserves the right to request the sanctioning of any such action under the applicable law and to prevent, by any means, and to request the sanctioning under the applicable law of persons involved in the destruction or alteration of the website, its content, security, or attempting to attack or discredit MAKEBA S.R.L or its partners, products, services, and employees. To claim intellectual property rights, you can use the email address office.makeba@gmail.com. 

Any dispute related to this website is under the jurisdiction of the common law courts of Romania.

 PRIVACY POLICY 

The aspects mentioned below will be completed and interpreted together with the provisions of the Data Protection Policy, available on the website: https://makeba.ro/. 

Your personal data may be disclosed without your consent in case of litigation/disputes regarding payment fraud to the banks involved in online payments, International Card Organizations, and Service/Product Providers, respectively, and in accordance with the Law, to the competent authorities and institutions. 

MAKEBA S.R.L is not responsible for attacks aimed at stealing or any other illicit action that could lead to the disclosure or compromise of data. 

MAKEBA S.R.L is not responsible for situations in which, on your own initiative, you choose to publish your address or any other personal data through a public message, through our pages.

PRODUCT RESPONSIBILITIES 

MAKEBA S.R.L cannot assume responsibility for any damage caused by the use of products purchased through this website for purposes or in ways other than those specified by the manufacturer.

LIMITATION OF LIABILITY 

MAKEBA S.R.L will not be liable for any direct, indirect, incidental, or special damages, including but not limited to loss of profits, goodwill, use of information, data, or other intangible or immeasurable losses, even if MAKEBA S.R.L has been advised of the possibility of such damages, resulting from the following:

The use or inability to use information on the website;

The cost of acquiring additional goods or services resulting from any goods, data, information or services purchased or obtained, messages received, transactions initiated through or from the website;

Unauthorized access to or damage to user transmissions or data;

Statements or actions of any third party regarding the website’s services;

Any other issue related to the website’s services.

If it is believed that any material made available on the website, posted by third parties or users, violates copyright or other rights, it is necessary to report this situation to the correspondence address Sângeorz-Băi, Stejarului Street, block B6, Sc. D, apartment 2, Bistrița-Năsăud, Romania, or to the email address office.makeba@gmail.com.

This website is provided in its current form without any other warranties. MAKEBA S.R.L is not and cannot be held responsible for any mismatches, unavailability, or other defects of this website or its content.

DISPUTES 

By using, viewing, or purchasing products from this website, the user confirms that the above Terms and Conditions are governed by Romanian laws and that any disputes that may arise between the user and MAKEBA S.R.L. will be subject to these laws. In case of possible conflicts between MAKEBA S.R.L. and its clients, an amicable settlement will first be attempted within a minimum of 30 working days. If an amicable settlement is not possible, the conflict will be resolved in the competent court according to the Romanian laws in force.

MISCELLANEOUS 

If a clause from the above is considered null or invalid for any reason, it will not affect the validity of the other clauses. By placing an order, the client unconditionally accepts the Terms and Conditions of use, so they have the value of a valid contract concluded between the client and MAKEBA S.R.L. 

The applicable law is the Romanian law.

By agreeing to these Terms and Conditions, the client assumes all rights and obligations arising from ordering and purchasing products available on the website https://makeba.ro/.